¿queee ess laaa naftaaa?

Holaa ayudenmee qe es la naftaa ?? :) los qiieroo ^^
4 respuestas 4